Skip to main content

Δημοτικό

Το Δημοτικό αποτελεί τη θεμελιώδη βάση της παρεχόμενης εκπαίδευσης του Σχολείου μας. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των μαθητών και στις απαιτήσεις της εποχής, εφαρμόζουμε σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα που στοχεύουν στη γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του μαθητή, στην κοινωνικοποίησή του, στην ηθική του καλλιέργεια και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του. Στόχος μας στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Γιαννόπουλου είναι οι μαθητές να αγαπήσουν το Σχολείο και τη Μάθηση από τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Φροντίζουμε για την απόκτηση γερών βάσεων στα βασικά μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα μεριμνούμε να μάθουν οι μαθητές μας τον σωστό τρόπο διαβάσματος. Παράλληλα, καλλιεργούμε και διδάσκουμε τον σεβασμό στους κανόνες και τα πλαίσια, πάντοτε με αγάπη προς τα παιδιά, γεγονός που τα κάνει να νιώθουν ασφαλή και πλήρως ισότιμα μέλη της μικρής αυτής κοινωνίας. 

Ακολουθώντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν σφαιρικές, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η διαθεματικότητα μέσω της δημιουργίας μικρών ή μεγαλύτερων σχεδίων εργασίας (projects) και της διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

Παράλληλα, προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα εμπλουτίζοντας το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες. Συγκεκριμένα:

  • τα βασικά μαθήματα, Γλώσσα & Μαθηματικά, ενισχύονται κατά μέσον όρο κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως έκαστο, προκειμένου να αφομοιωθούν οι γνώσεις από τους μαθητές, να υπάρχει μεγαλύτερη τριβή με τα μαθήματα αυτά και να καλλιεργηθούν περαιτέρω δεξιότητες. Παραδείγματος χάριν στο μάθημα της Γλώσσας αφιερώνεται χρόνος για την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, ενώ στις επιπλέον ώρες των Μαθηματικών αναπτύσσεται η μαθηματική σκέψη μέσα από την επίλυση θεμάτων διεθνών μαθηματικών διαγωνισμών.
  • τα Αγγλικά ενισχύονται κατά 2-3 ώρες εβδομαδιαίως ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης. Στην Ε’ και τη Στ’ Δημοτικού οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα την ώρα των Αγγλικών, ενώ από τη Δ’ Δημοτικού εισάγουμε το Science Clil, μάθημα κατά το οποίο οι μαθητές μέσω project και χρησιμοποιώντας τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα, διδάσκονται Φυσική, Χημεία & Βιολογία. Καινοτομία, επίσης, αποτελεί η εισαγωγή του μαθήματος Social & Emotional Intelligence στην Α’ Δημοτικού, όπου οι μαθητές μας αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες με δραστηριότητες στα αγγλικά.
  • η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά) ξεκινά από τη Δ’ Δημοτικού.
  • από την Α’ ως τη Γ’ Δημοτικού όλοι οι μαθητές μας κάνουν μάθημα Συναισθηματικής Νοημοσύνης, με σκοπό να εκπαιδευτούν στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση.
  • από τη Γ’ έως τη Στ’ Δημοτικού το πρωινό πρόγραμμα ενισχύεται με επιπλέον ώρες Πληροφορικής και μάθημα Ρομποτικής, με σκοπό να αναπτυχθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών και η δημιουργικότητά τους.

Στα βασικότερα μαθήματα, όπως στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα, οι μαθητές μας εφοδιάζονται με ειδικά εγχειρίδια δικών μας εκδόσεων με θεωρία και ασκήσεις, που διαπραγματεύονται κατανοητά και σφαιρικά το γνωστικό αντικείμενο και τους βοηθούν να κατακτήσουν με μεγαλύτερη ευκολία τη νέα γνώση. 

Η σχολική ζωή των Εκπαιδευτηρίων μας πλαισιώνεται από αθλητικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που εθίζουν τους μαθητές στη χαρά της δημιουργίας και της συμμετοχής στην ομάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχαγωγία έχει άρρηκτη σχέση με τη γνώση και ότι είναι ζωτική ανάγκη του παιδιού, διοργανώνονται λογοτεχνικές βραδιές, διαγωνισμοί, αθλητικά πρωταθλήματα, εξορμήσεις στη φύση κ.ά. Επίσης, κάθε μήνα προγραμματίζονται επισκέψεις σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα κ.τ.λ, σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρουν ποικίλα ερεθίσματα και να συνδυάζονται με την ύλη που διδάσκεται σε κάθε τάξη. Παράλληλα, οι γιορτές που παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με συνεργασία μαθητών - διδασκόντων αποτελούν πηγή γνώσης και ψυχαγωγίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μαθητών μας.

Μοιραστείτε το!