Skip to main content

Νηπιαγωγείο

Οι παιδαγωγικές μας αρχές

Το Νηπιαγωγείο μας στηριζόμενο στις πλέον σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων (σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική), την ευημερία τους και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας τους ως κριτικά σκεπτόμενων δημοκρατικών πολιτών.

Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω;

  • Μέσω της διερευνητικής μάθησης: προωθούμε την έμφυτη περιέργεια που έχουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας για τον κόσμο που τα περιβάλλει. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ποικίλα ερεθίσματα, διατυπώνουν ερωτήματα που προκύπτουν από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τα αφορούν και συνιστούν γνωστική πρόκληση για αυτά. Οι μαθητές μας παρατηρούν, εξερευνούν, υποθέτουν, παίρνουν πρωτοβουλίες, πειραματίζονται, κάνουν ελεύθερα λάθη τα οποία αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες μάθησης, επιλύουν προβλήματα, αναστοχάζονται και έτσι οδηγούνται σε νέα γνώση.

  • Μέσω της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης: η μάθηση δομείται μέσω εμπειριών, μέσω δράσης. Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί αποδέκτες πληροφοριών, αλλά έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησής τους. Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά οδηγούνται μέσα από το βίωμα στη μάθηση, καθώς κινούνται, παίζουν, αγγίζουν, μυρίζουν, ανακαλύπτουν, μοιράζονται, συνεργάζονται, δημιουργούν, εκφράζονται. Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης όχι μόνο καθιστά τη διαδικασία μάθησης ενδιαφέρουσα, ελκυστική και απολαυστική για τα παιδιά, αλλά τα εξοικειώνει και με την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών του αύριο.

  • Μέσω του παιχνιδιού!: το παιχνίδι αποτελεί κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, διευρύνουν τις γνώσεις τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να κοινωνικοποιούνται μέσα από ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, αλλά και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, έχοντας ως κίνητρο την αυθεντική χαρά που αυτό προσφέρει!

  • Μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης: στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης, η διεπιστημονική διασύνδεση προκύπτει με φυσικό τρόπο. Έτσι, η βαθμίδα του Νηπιαγωγείου καταφέρνει κάτι αξιοζήλευτο… να μην υπάρχει κατακερματισμός στη διδασκαλία των επιστημονικών πεδίων και να επιτυγχάνεται με αυθεντικό τρόπο η λεγόμενη ολιστική προσέγγιση της γνώσης!

  • Μέσω της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής: αξιοποιούμε τις διαφορετικές εμπειρίες, ενδιαφέροντα, ανάγκες και τρόπους μάθησης των παιδιών, με στόχο την οικοδόμηση μιας συλλογικής μαθησιακής εμπειρίας που θα κινητοποιεί, θα προκαλεί, θα έχει νόημα για όλους μας τους μαθητές και θα σέβεται την ταυτότητά τους.

  • Μέσω της ενίσχυσης της αυτονομίας: Ένας από τους στόχους μας είναι να μάθουμε στα παιδιά πώς να μαθαίνουν, δείχνοντάς τους τον τρόπο, ενθαρρύνοντάς τα, δίνοντάς τους χώρο δράσης και έκφρασης, δίνοντάς τους ευθύνες και αρμοδιότητες. Πιστεύουμε με θέρμη στους μικρούς μαθητές μας και τις δυνατότητές τους και έτσι με την πάροδο του χρόνου τα παιδιά ενδυναμώνονται, χαίρονται με τα επιτεύγματά τους και χτίζουν την αυτοεκτίμησή τους!

  • Μέσω της συνεργατικής μάθησης: οι μικροί μαθητές μας ξεκινούν να εμπλέκονται σε διαδικασίες μάθησης που απαιτούν διάφορες μορφές συνεργατικής αλληλεπίδρασης. Μαθαίνουν έτσι να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, να επικοινωνούν, να σέβονται ο ένας τον άλλον.

Η ευημερία των παιδιών αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Γι’ αυτό τον λόγο προσπαθούμε με μεράκι και αγάπη να ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία στις ανάγκες των μαθητών μας, να καλλιεργούμε διαρκώς μαζί τους σχέσεις ασφάλειας, συναισθηματικής σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Επιπλέον, μέσα από πρακτικές συναισθηματικού εγγραμματισμού υποστηρίζουμε τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση.

Το σχολείο είναι μία κοινότητα, ένας ζωντανός οργανισμός. Δε λειτουργεί αποκομμένο από την οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία. Ειδικά στην προσχολική ηλικία, η αμφίδρομη επικοινωνία Νηπιαγωγείου-Οικογένειας και η εμπλοκή των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους είναι υψίστης σημασίας και γι’ αυτό φροντίζουμε να δίνεται έμφαση σε αυτήν.

Ο χώρος μας

Ο χώρος μας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά έτσι ώστε να είναι ασφαλής και προσβάσιμος, φωτεινός και ελκυστικός, εξοπλισμένος με αναπτυξιακά κατάλληλα ερεθίσματα και ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό που αποτελεί γνωστική πρόκληση για τους μαθητές μας. Η τάξη μας μεταμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες μας, προάγει τη φαντασία και τις αλληλεπιδράσεις, προβάλλει την αισθητική των παιδιών, αντανακλά τις κατακτήσεις και τις εμπειρίες τους! Η προσοχή στη λεπτομέρεια κάνει τον χώρο του Νηπιαγωγείου μας μαγικό, ξεχωριστό!

Το άρτιο ψηφιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου μας εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές μας πληθώρα δημιουργικών δυνατοτήτων.

Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Νηπιαγωγείου μας αποτελεί και η βιβλιοθήκη μας! Καλλιεργούμε από νωρίς στα παιδιά μας την αγάπη για το καλό βιβλίο και αυτό έχει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξή τους και τη σχολική τους επιτυχία. Στο Νηπιαγωγείο μας η βιβλιοθήκη είναι πάντα ανοιχτή, προσβάσιμη και καλωσορίζει τους μικρούς αναγνώστες όλες τις ώρες. Λειτουργούμε, επίσης, με αγάπη και καμάρι τη Δανειστική Βιβλιοθήκη μας, η οποία αποτελεί μια πηγή ευχαρίστησης και αναγνωστικής απόλαυσης για τους μαθητές μας και τους γονείς τους και ενημερώνεται διαρκώς!

Μοιραστείτε το!