Skip to main content

Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων μας επικρατούν οι ιδανικές συνθήκες ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να αγαπά τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων, να καλλιεργεί την προσωπικότητά του, να ευαισθητοποιείται σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, αλλά και να αναπτύσσει δεξιότητες που θα συμβάλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή του κατά την ευαίσθητη εφηβική ηλικία. Με τον τρόπο αυτό, προχωρώντας στο Λύκειο οι μαθητές θα έχουν τις βάσεις, ώστε να διεκδικήσουν τη συνέχεια που επιθυμούν για την εκπλήρωση των στόχων τους.

Εγγύηση για αυτό αποτελεί η υψηλής ποιότητας διδασκαλία και η αντιμετώπιση του κάθε μαθητή ως ατόμου ξεχωριστού με ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα. Προνόμιο του Σχολείου μας αποτελεί το γεγονός ότι καθηγητές που διδάσκουν τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο, αναλαμβάνουν και μαθήματα στο Γυμνάσιο, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι οι μαθητές μας, περνώντας στην τελευταία σχολική βαθμίδα, θα έχουν κατακτήσει πλήρως τις απαραίτητες γνώσεις. Παράλληλα, ειδοποιό διαφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιό μας αποτελεί η επιστημονικότητα με την οποία προσεγγίζεται η γνώση, απαλλαγμένη από τη στείρα απομνημόνευση και την ακαμψία των αυστηρών αναλυτικών προγραμμάτων. 

Επιπλέον, δημιουργούμε ευκαιρίες για την εφαρμογή και διασύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την καθημερινότητα των μαθητών, ώστε εξάπτοντας το ενδιαφέρον τους να αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ο εμπλουτισμός του εβδομαδιαίου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας με ώρες αφιερωμένες σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φιλαναγνωσία, Αγωγή Υγείας, Επιχειρηματικότητα, Δημιουργική Γραφή.
 • Η διαθεματική προσέγγιση κατά τη διδασκαλία, αλλά και με διαθεματικά αφιερώματα και εκδηλώσεις με τη συμμετοχή όλων των μαθητών με γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις. Παραδείγματα συνιστούν η καθιερωμένη «Ημέρα χωρίς τσάντες», όπου ανατίθεται στους μαθητές μία αποστολή STEM ή ST(R)EAM και τα διαθεματικά αφιερώματα-εκδηλώσεις.
 • Το ενισχυμένο πρόγραμμα στο μάθημα των Αγγλικών σε ολιγομελή τμήματα και η διοργάνωση δράσεων, ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές τον πολιτισμό των αγγλόφωνων χωρών, αλλά και να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τη διεθνή γλώσσα ως πολίτες του κόσμου.
 • Η πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών στις ξένες γλώσσες και στην Πληροφορική.
 • Οι ενδοσχολικοί διαγωνισμοί Μαθηματικών, Ετυμολογίας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Ορθογραφίας, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης κ.ά. και η συμμετοχή σε πανελλήνιους διασχολικούς διαγωνισμούς, ευρωπαϊκά προγράμματα και μαθητικά συνέδρια.
 • Ο προγραμματισμός μορφωτικών και διδακτικών επισκέψεων, αλλά και διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδρομών για τη διεύρυνση των μαθητικών οριζόντων.
 • Η λειτουργία ομίλων που ενισχύουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όπως όμιλος Ρητορικής, Σκακιού, Χορωδία, Εικαστικό εργαστήρι.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και ποικίλου περιεχομένου (ιστορικού, μουσικού, επιστημονικού κ.ά.) που συμβάλλουν στην εμπέδωση και τη συνειδητοποίηση της γνώσης.

Το έργο μας όμως, δεν τελειώνει εδώ. Θεωρώντας υποχρέωσή μας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της εποχής μας, συμβάλλουμε στο να αποκτήσουν οι μαθητές μας τα απαραίτητα εφόδια, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας που παρέχει το Σχολείο μας είναι:

 • η  καλλιέργεια της αυτογνωσίας και η αποδοχή της διαφορετικότητας,
 • η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας για τη διαχείριση κρίσεων,
 • η ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών και επίλυση προβλημάτων,
 • η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με τους ανθρώπους, αλλά και με τον κόσμο που τους περιβάλλει,
 • η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η επικοινωνία,
 • η χρήση σύγχρονων, εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και η συστηματική εξοικείωση των μαθητών με αυτές, όπως συνθετικές δημιουργικές εργασίες (project), αυτοαξιολόγηση, ePortfolio κ.ά., 
 • η έκδοση μαθητικής εφημερίδας,
 • εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια από την ψυχολόγο του Σχολείου για την περαιτέρω ενίσχυση θετικών χαρακτηριστικών, αλλά και την υποστήριξη και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.
Μοιραστείτε το!