Το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Γιαννόπουλου αποτελεί τη θεμελιώδη βάση της παρεχόμενης εκπαίδευσης του σχολείου μας. Το σχολείο μας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μαθητών και στις απαιτήσεις της εποχής μας, εφαρμόζει σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα που στοχεύουν στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη του μαθητή, στην κοινωνικοποίηση του, στην ηθική του καλλιέργεια και στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων του.

Ειδικότερα, ακολουθώντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις και να κατανοήσουν την έννοια της σύνδεσης των γνώσεων όλων των σχολικών μαθημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μικρών ή μεγαλύτερων σχεδίων εργασίας (projects) και με τη διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων στις οποίες παίρνουν μέρος όλες οι τάξεις του Δημοτικού (π.χ. Διαθεματική εργασία για το Διάστημα - Μάρτιος 2005, Πολιτισμοί 2002, Ευρωπαϊκή Ένωση 2000, η γιορτή της Αγάπης 2004).

Στα βασικότερα μαθήματα, όπως στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα οι μαθητές μας εφοδιάζονται με ειδικά εγχειρίδια δικών μας εκδόσεων με θεωρία και ασκήσεις, που διαπραγματεύονται κατανοητά και σφαιρικά το γνωστικό αντικείμενο. Σε κάθε τάξη ανάλογα με την διδακτική ενότητα στο μάθημα της γλώσσας, οι μαθητές εργάζονται μεμονωμένα ή και σε ομάδες για εργασίες οπτικοακουστικές, οι οποίες αναλύονται μέσα στην τάξη με τρόπο ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά και έχουν ως αποτέλεσμα να γίνεται η διδαχθείσα ενότητα απόλυτα κατανοητή και ευχάριστη.

Ειδικότερα στην Α και τη Β' Δημοτικού τονίζεται η ανάγκη της λειτουργικής προσέγγισης της γλώσσας ώστε τα παιδιά να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας. Οι μαθητές βρίσκοντας κίνητρο και ενδιαφέρον σε όλα τα μαθήματα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και οικοδομούν μόνοι τους τις γνώσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συνεργατικός και συντονιστικός. Στα μαθήματα διεπιστημονικού ενδιαφέροντος (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος) παρέχεται η δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης της ύλης. Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για εξερεύνηση, βαθιά κατανόηση και ολιστική προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις εμπειρίες τους. Γίνονται δηλαδή "εν δυνάμει ερευνητές’, συλλέγοντας και μελετώντας διάφορα δεδομένα και τελικά καταγράφοντας τα σε ομαδικές εργασίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, το οποίο τα παιδιά διδάσκονται σε μικρά τμήματα διαφορετικού επιπέδου ανάλογα με τις γνώσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας, το οποίο διδάσκονται οι μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού.

Το Σχολείο μας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με το μαγικό κόσμο της Πληροφορικής. Οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού διδάσκονται τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών -μάθημα το οποίο είναι ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους - μέσα σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια συνδυάζοντας γνώση και παιχνίδι εξοικειώνονται με τον κόσμο της τεχνολογίας και συνειδητοποιούν τη χρησιμότητα της.

Η σχολική ζωή των Εκπαιδευτηρίων μας πλαισιώνεται από αθλητικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που εθίζουν τους μαθητές στη χαρά της δημιουργίας και της συμμετοχής στην ομάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχαγωγία έχει άρρηκτη σχέση με τη γνώση και ότι είναι ζωτική ανάγκη του παιδιού, διοργανώνονται λογοτεχνικές βραδιές, διαγωνισμοί, αθλητικά πρωταθλήματα, εξορμήσεις στη φύση κ.α. Επίσης, κάθε μήνα προγραμματίζονται επισκέψεις σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα κ.τ.λ.

Παράλληλα οι γιορτές που παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με συνεργασία μαθητών - διδασκόντων αποτελούν πηγή γνώσης και ψυχαγωγίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μαθητών μας.