Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, από τότε που το όραμα μιας νίκης ως παράλογης και ανέφικτης προσδοκίας ζέστανε μια φούχτα ανθρώπους, μετουσιώθηκε σε Αγώνα και αυτός με τη σειρά του σε Νεοελληνικό κράτος. Τη Νίκη έφερε και τότε, όπως θα φέρει την ανάταση και τώρα, η Ομοψυχία. Στον Επιτάφιό του ο Περικλής είπε ότι «την ευτυχία θα φέρει η ελευθερία και αυτήν θα τη φέρει η ομόνοια», για να συμπληρώσουν οι Λατίνοι «Ubi concordia, ibi Victoria», δηλαδή «όπου η ομόνοια, εκεί και η νίκη».

Ας κάνουμε πράξη την ομόνοια και την ομοψυχία και ας υποσχεθούμε στον εαυτό μας και την ελληνική μας κληρονομιά ότι τα διδάγματα του Αγώνα παραμένουν ιδανικά και αξίες ζωής που θα φωτίσουν και τούτες τις σκοτεινές μας στιγμές.

Χρόνια πολλά, ελεύθερα και μονιασμένα!